Procedura i formularz reklamacji

Procedura reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty oferowane w naszym sklepie internetowym były najwyższej jakości oraz wolne od wad. 
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i objęte rękojmią.
Rękojmia jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru.
Firma bądź jednostka kupująca u nas dywan ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania produktu, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania produktu, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy.

Uwaga! Uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania dywanu nie stanowią podstawy do reklamacji. 

 

 


 

Wybierz interesujący Cię temat:

 


 

1. Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenia reklamacji najlepiej dokonać drogą pisemną. Należy wybrać między następującymi sposobami zgłoszenia:

 • na nasz adres mailowy: sklep@dywanydoprzedszkola.pl;
 • listem poleconym na nasz adres: Export-Import Art. Przemysłowe , Jana III Sobieskiego 5B, 41-800 Zabrze.

 

2. Formularz reklamacji

W pisemnym formularzu reklamacji należy uwzględnić: przedmiot reklamacji, numer zamówienie lub dowodu zakupu, datę stwierdzenia wady, krótki opis wady, a także wybrać jedno z następujących żądań:

 • wymiana towaru na nowy;
 • nieodpłatna naprawa;
 • obniżenie ceny (zaproponować o jaką wartość);
 • odstąpienie od umowy (o ile wada jest istotna).

Ostateczny wybór żądania należy do Klienta. Sklep może jednak zaproponować inne rozwiązanie zgodne z obowiązującym prawem, mając na uwadze takie okoliczności jak: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy, charakter wady (istotna czy nieistotna) oraz to, czy towar był już wcześniej reklamowany.


3. Naprawa/wymiana

Jeżeli żądanie Klienta dotyczy naprawy lub wymiany, a będzie nie możliwe do spełnienia (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego produktu, lub na nadmierne koszty naprawy) sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Klient zawsze ma prawo do zmiany żądania np. z wymiany na naprawę i odwrotnie.

Jeżeli sprzedawca nie będzie w stanie naprawić lub wymienić produktu w rozsądnym czasie i bez narażania Klienta na nadmierne niedogodności, Klient będzie mógł zażądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.


4. Obniżenie ceny/odstąpienie od umowy

Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. W przypadku żądania obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona.

Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, Sklep może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Zrobi to tylko przy porozumieniem z Klientem, ma on bowiem prawo do zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie).

Sklep nie odmówi Klientowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli jest to druga reklamacja danego towaru, lub nie wywiązał się z zobowiązań pierwszej reklamacji.


5. Odesłanie wadliwego towaru

Sklep odbierze od Konsumenta wadliwy produkt na własny koszt poprzez zamówienie kuriera, który odbierze paczkę, w terminie ustalonym z Klientem. Do wyboru są dni robocze.

Klient niebędący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: Export-Import Art. Przemysłowe , Jana III Sobieskiego 5B, 41-800 Zabrze. Szacowany koszt zwrotu możesz poznać -> tutaj <-. 

6. Termin rozpatrzenia reklamacji.

Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W tym czasie powiadomi Klienta o decyzji.


7. Uznanie reklamacji

W przypadku uznanej reklamacji, w zależności od uzgodnień, towar zostanie naprawiony lub wymieniony w rozsądnym terminie. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty transakcji. W przypadku obniżenia ceny, sklep skoryguje cenę produktu o obniżoną wartość i zwróci różnicę.


8. Zwrot kosztów

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym. W innych przypadkach na numer konta podany w formularzu.


9. Reklamacji nie podlegają

Reklamacji nie podlegają:

 • wady jawne, o których Klient w momencie zawarcia umowy wiedział;
 • różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • naturalne zużywanie się produktu,
 • wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.
 • uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania produktu np. przetarcie, sprucie obszycia itp.

Należy wziąć pod uwagę, że produkty pochodzące z różnych partii produkcyjnych mogą się różnić odcieniem użytej przędzy oraz sposobem i kolorem obszycia. Tolerancja podanych w nazwie i na metce wymiarów (określonych przez producenta) w rzeczywistości może się różnić +-3% - wynika to ze specyfiki produkcji i nie stanowi podstawy do reklamacji. 
 


 

Formularz reklamacji 

Hurtownia Dywanów - Dywanydoprzedszkola.pl

Ul. Sobieskiego 5B

 41-800 Zabrze

Tel: 502 182 184

 

…....................................................

(imię, nazwisko)

…....................................................

(adres Klienta )

 

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar

…............................................................................................................. ( nazwa towaru)

 

który został dostarczony  w dniu  ….........................( data odebrania towaru)

numer faktury lub zamówienia …......................... (podać numer faktury lub zamówienia) jest wadliwy.

Wada polega na

…………………...................................................... (krótki opis stwierdzonej wady)

 Wada została stwierdzona w dniu …......................

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę** ………......... zł.

słownie: ………...................................................................... zł.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto*: …..................................................................................................................................................(podać nr konta bankowego /przekazem pocztowym na mój adres*) (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto* (art. 560 § 1)

…………………………………………………....................................................................................................

( podać nr konta bankowego)

 

 ......................................(telefon kontaktowy)                     

 ......................................(podpis klienta)

 

*niepotrzebne skreślić, ** proszę zaproponować kwotę

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl